Państwowa Komisja ds. Pedofili zapowiedziała, że poprosi wszystkie sądy biskupie w Polsce o udzielenie informacji na temat prowadzonych w nich postępowań kanonicznych wobec osób duchownych wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich. Komisja wnioskuje o udzielenie takich informacji za okres od roku 2000 do dziś.

– Państwowa Komisja do spraw wyjaśniania przypadków czynności skierowanych przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wobec małoletniego poniżej lat 15, działając w oparciu o decyzję Stolicy Apostolskiej o zniesieniu tzw. tajemnicy papieskiej w sprawach dotyczących nadużyć seksualnych podjęła decyzję o skierowaniu pisemnych wystąpień do wszystkich sądów biskupich na terenie Polski” – czytamy w jej komunikacie. Komisji chodzi „o udzielenie informacji, czy w okresie od 1 stycznia 2000 r. do chwili obecnej prowadzone były postępowania kanoniczne wobec osób duchownych wskazywanych jako sprawcy wykorzystywania seksualnego małoletnich poniżej 15 lat”. Komisja poprosiła równocześnie o udostępnienie oryginałów akt postępowań kanonicznych we wskazanym wyżej zakresie.

W czwartek jej przewodniczący – dr Błażej Kmieciak – poinformował, że Komisja zajmuje się obecnie ponad 120 sprawami wykorzystania seksualnego dzieci, z czego ok. 10% wskazywanych w tych sprawach sprawców to osoby duchowne. Ponadto ok. 20 spraw, które dotychczas nie doczekały się sprawiedliwości przed sądem z powodu przedawnienia, analizowanych jest pod kątem wpisu do Rejestru Pedofilii. Komisja jest jedynym organem, który może prowadzić takie sprawy na podstawie akt spraw przedawnionych. Jej członkowie poprosili już sądy i prokuratury o nadesłanie akt takich spraw.

Badanych jest też 2,5 tys. spraw zakończonych prawomocnym wyrokiem. Prace te podejmuje departament edukacyjno-prewencyjny w Państwowej Komisji, złożony z psychologów, seksuologów, pedagogów i prawników. – Stanowczo podkreślamy, że nasze działania, bez względu na strój sprawcy, będą zawsze konsekwentnie dążyć do ochrony osoby, która cierpi – powiedział Błażej Kmieciak podczas konferencji prasowej, na której zaprezentowano działalność Komisji.

Jedną z ofiar nadużyć seksualnych przez duchownych jest Janusz Szymik. W wywiadzie dla TVN24 powiedział, że jest już po spotkaniu z Państwową Komisją ds. Pedofili.

– Zostałem zaproszony w ubiegłym tygodniu w celu wysłuchania mojej osoby. Spotkałem się m.in. z panią wiceprzewodniczącą Barbarą Chrobak i panią Elżbietą Malicką – poinformował Szymik.

Powiedział, że komisja go wysłuchała, zapoznała się z dokumentacją, którą zebrał i zapowiedziała, że zajmie się niebawem jego historią, „historią wykorzystywania seksualnego, do którego doszło w latach 1984-1989”.

– Postępowanie w prokuraturze żywieckiej zostało umorzone wskutek upływu czasu – przypomniał mężczyzna.  Zapytany, czego oczekiwałby od komisji, Szymik odparł, że przede wszystkim tego, by zwróciła się o wyjaśnienia do „ks. Jana Wodniaka, który dopuścił się wykorzystywania (…), jak również urzędującego w latach 90. ówczesnego biskupa bielsko-żywieckiego Tadeusza Rakoczego, któremu jako pierwszemu w 1993 r. zgłosiłem sprawę do wyjaśnienia, i pociągnięcia sprawcy wykorzystywania do odpowiedzialności, by sprawiedliwości stało się zadość”.

– Bynajmniej nic takiego nie nastąpiło. Wówczas udałem się z moją historią do księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego, który w roku 2012 złożył m.in. na ręce jego eminencji kardynała Stanisława Dziwisza list, który zawierał kilkanaście spraw wykorzystywania seksualnego, w tym również moją historię – zauważył Szymik. Zapytany o wypowiedź kardynała Dziwisza, który deklarował, że chciałby się z nim spotkać, poinformował, że do tej pory nie doszło do spotkania. Wskazał, że wysłannik duchownego dwukrotnie pytał go, czy wyraża wolę spotkania.

– Potwierdziłem, że tak. Co więcej, zaprosiłem go do Międzybrodzia Bialskiego, żebyśmy mogli spotkać się w cztery oczy i porozmawiać. Niestety, poza zapewnieniami księdza kardynała, że chce się ze mną spotkać, do spotkania do dnia dzisiejszego nie doszło – stwierdził mężczyzna.

11 i 12 września 2020 roku na portalu Onet.pl opublikowano teksty, w których Janusz Szymik, ofiara wykorzystywania seksualnego, opowiedział, jak ks. Wodniak – w latach 1984-2014 proboszcz w Międzybrodziu Bialskim – wykorzystywał seksualnie chłopców, w tym również jego.

Metropolita krakowski senior kard. Stanisław Dziwisz 15 września 2020 r. przekazał w oświadczeniu, że „podejmie kroki w celu osobistego spotkania z panem Januszem Szymikiem”. Wyraził w nim ubolewanie „wobec ogromnej krzywdy, która została wyrządzona panu Januszowi Szymikowi”.

Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski 16 września 2020 opublikował w mediach społecznościowych list, jaki w sprawie księży homoseksualistów i ich czynów wobec nieletnich przekazał w 2012 r. ówczesnemu metropolicie krakowskiemu Stanisławowi Dziwiszowi.

https://prawy.pl/113084-sady-biskupie-ujawnia-dane-ws-naduzyc-jest-…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.