Przelom.pl

Wniosek o podjęcie działań zmierzających do odebrania tytułu honorowego
obywatela Libiąża kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi złożyło dziś troje
libiąskich radnych. Podobny postulat wniósł również jeden z mieszkańców gminy.

Pod wnioskiem, wystosowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej Libiąża
Bogusława Gucika i burmistrza Jacka Latko podpisało się trzech radnych:
Agnieszka Siuda (autorka wniosku), Jarosław Łabęcki oraz Dawid Kiełbik.

-W związku z ostatnimi wydarzeniami wokół osoby kardynała Stanisława
Dziwisza, w tym coraz mocniejszych oskarżeń o ukrywanie pedofilów oraz
przyjmowanie łapówek, zaprezentowanych w reportażu telewizyjnym „Don
Stanislao. Druga twarz kardynała Dziwisza” oraz niepodważalnych dowodów
wynikających z watykańskiego raportu, gdzie wielokrotnie przewija się nazwisko
kardynała jako osoby tuszującej jakże obrzydliwe poczynania zwyrodnialców,
którzy pod przykrywką Kościoła dokonywali niewybaczalnych okrucieństw
względem najmłodszych, wnoszę o podjęcie działań zmierzających do odebrania
mu tytułu Honorowego Obywatela Libiąża – czytamy w piśmie.

Troje radnych podnosi, że kardynał Dziwisz, na co wskazują ostatnie wydarzenia
wokół jego działań, „nie kieruje się wartościami, które chcielibyśmy, aby były
utożsamiane z wartościami ważnymi dla naszego miasta i jego mieszkańców”.
Osoba kardynała nie gwarantuje „podtrzymania wagi i szacunku dla tak ważnego
odznaczenia, jakim jest tytuł Honorowego Obywatela Libiąża, który jest dumą i
dobrem wspólnym wszystkich mieszkańców naszego miasta”.

Dziś do przewodniczącego Rady Miejskiej wpłynął też wniosek podobnej treści od
jednego z mieszkańców gminy – Pawła Siudy. Jak zapowiada przewodniczący
Bogusław Gucik, wniosek zostanie skierowany pod obrady komisji rady. Zostanie
również zasięgnięta opinia radcy prawnego

-Pochylimy się nad wnioskiem, przemyślimy go i rozpatrzymy – zapewnia Gucik.
Liczy, że do zarzutów, nagłośnionych przez media, odniesie się publicznie sam
kardynał.

-Trzeba wysłuchać wszystkich stron – zastrzega przewodniczący Rady Miejskiej
Libiąża

Kard. Dziwisz otrzymał tytuł honorowego obywatela tej gminy w zeszłym roku
podczas uroczystości z okazji 50-lecia uzyskania praw miejskich przez Libiąż.

Przeczytaj także:
Od roku kard. Dziwisz jest honorowym obywatelem Libiąża. Burmistrz Latko: To
moja osobista porażka

https://przelom.pl/libiaz/33463-odbiora-tytul-honorowego-obywatela-…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.