Autor: pixabay.com

Bazylika w Licheniu

Nie żyje ks. Eugeniusz Makulski, były kustosz Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
Bolesnej Królowej Polski. Duchowny miał 92 lata. O jego śmierci poinformowała Katolicka
Agencja Informacyjna.

O śmierci duchownego poinformowała Katolicka Agencja Informacyjna. Ksiądz ks.
Eugeniusz Makulski były kustoszem Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej Bolesnej
Królowej Polski.

Duchowny urodził się 9 lutego 1928 roku w Krotoszynie. 30 lipca 1954 roku wstąpił do
klasztoru marianów w Skórcu. 15 sierpnia 1954 roku złożył tam śluby wieczyste. Święcenia
kapłańskie przyjął 26 czerwca 1955 roku we Włocławku. Studia seminaryjne odbył w
Warszawie (1949–1954) i we Włocławku (1954–1956). Był jednym z inicjatorów stworzenia
jednego z największych sanktuariów na świecie – Bazyliki w Licheniu. Nadzorował jej
budowę w latach 1994–2004.

Z duchownym związane były również spore kontrowersje. W 2004 roku tygodnik 'Wprost”
opublikował informacje dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu przez Makulskiego
środków pochodzących z darowizn dokonywanych przez wiernych na finansowanie budowy
bazyliki w Licheniu oraz o homoseksualnych relacjach z jego własnym kierowcą. W
dokumencie pt. Tylko nie mów nikomu pojawiły się pod jego adresem oskarżenia o
utrzymywanie kontaktów seksualnych z małoletnimi. Po przekazaniu informacji Stolicy
Apostolskiej podjęto decyzję o odsunięciu go od działalności duszpasterskiej. W maju 2019
roku zasłonięto pomnik przedstawiający Makulskiego z Janem Pawłem II. Monument został
jakiś czas później usunięty, a w jego miejscu stanął pomnik samego papieża.

Nowy wóz strażaków z Leszna

https://www.se.pl/kalisz/nie-zyje-ksiadz-eugeniusz-makulski-kustosz-z-…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.