Kardynał Stanisław Dziwisz przez lata tuszował skandale pedofilskie w Kościele?
Jak wynika z reportażu TVN24, chodzi nie tylko o sprawy w Polsce, ale także dwa
głośne skandale dotyczące założyciela Legionu Chrystusa Marciala Maciela
Degollado oraz amerykańskiego kardynała Theodore’a McCarricka.

W reportażu Marcina Gutowskiego ujawnia się niepokojący obraz kardynała
Stanisława Dziwisza – osobistego sekretarza Jana Pawła II. Z materiałów
zgromadzonych przez redakcję wynika, że kardynał miał wiedzę na temat wielu
skandali pedofilskich, które trawiły nie tylko polski, ale i światowy Kościół.

Dziennikarz wielokrotnie próbował nawiązać kontakt z kardynałem, jednak ten
unikał spotkania. W końcu niespodziewanie zadzwonił. Nie po to jednak,
by udzielić odpowiedzi na zadane pytania, a po to, by wyrazić rozczarowanie,
że dziennikarz uprawia „polowanie na czarownice”.

– Na miłość boską! Człowiek, który służył trzydzieści dziewięć lat papieżowi.
I teraz w mojej ojczyźnie! W mojej ojczyźnie! Niech pan to weźmie pod uwagę.
To tylko to jest w Polsce. Jestem człowiekiem, który służył Kościołowi, służył
papieżowi, służył Polsce. I teraz rozmaite oskarżenia? Na miłość boską! Gdyby pan
wiedział, jak sprawa wyglądała, to by pan nigdy nie starał się w tej sprawie w jakiś
sposób uczestniczyć – usłyszał reporter TVN24 od kardynała Dziwisza.

Reportaż o kard. Dziwiszu. Sprawa Jana Wodniaka

W swoim reportażu, dziennikarz wraca m.in.do sprawy księdza Jana Wodniaka,
który wykorzystywał seksualnie Janusza Szymika. Mężczyzna od lat walczy
o wykazanie, że sprawę jego molestowania tuszował m.in. kardynał Dziwisz.

Kardynał utrzymuje, że o sprawie nie wiedział, choć ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski
twierdzi, że informację o tym przekazał do rąk własnych Stanisława Dziwisza.
Dziwisz obiecał również kontakt z pokrzywdzonym, jednak jak ujawnia sam
Janusz Szymik, do takiej próby nigdy nie doszło.

Ksiądz z Tylawy Michał M.

TVN24 ustalił również, że nazwisko kardynała pojawia się w sprawie ks. Michała
M. – księdza z Tylawy który został skazany za seksualne wykorzystanie sześciu
dziewczynek. Reporter TVN24 dotarł do księdza, który zgłaszał tę sprawę
do Watykanu.

Duchowny anonimowo przekazał, że to Dziwisz blokował tę sprawę w Stolicy
Apostolskiej. Jak dodaje, osoba, która wówczas w jego imieniu zgłosiła tę sprawę
Dziwiszowi, dostała od niego reprymendę za przynoszenie mu takich
dokumentów.

Sprawa Legionistów Chrystusa

Kolejnym wątkiem w reportażu TVN24 „Don Stanislao. Druga twarz kardynała
Dziwisza” jest sprawa Marciala Maciela Degollado. Degollado – twórca
zgromadzenia Legioniści Chrystusa, został oskarżony o molestowanie członków
zgromadzenia, a także kilkudziesięciu niepełnoletnich.

Zdaniem świadków, na jakich powołuje się TVN24, i o tym od lat wiedział
kardynał Dziwisz. Stacja precyzuje, że w 2002 roku do Dziwisza trafił list w tej
sprawie, dokładnie opisujący skandal w szeregach Legionistów.

Dopiero w 2006 r. Benedykt XVI odsunął Degollado od kierowania
zgromadzeniem. Jak informuje stacja, Dziwisz miał mieć z Degollado specjalny
układ finansowy – polegający m.in. na opłacaniu imprez, gdy ten był jeszcze w Rzymie.

Sprawa kard. Theodore McCarricka

Kolejną sprawą poruszoną przez stację jest amerykański kardynał Theodore
McCarrick, którego w lutym 2019 papież Franciszek wydalił ze stanu kapłańskiego.
Powodem tej decyzji także był skandal pedofilski.

Reporter Marcin Gutowski dotarł do ofiary kardynała, która zapewnia, że sprawę
zgłosiła do kardynała Dziwisza, a także do samego papieża Jana Pawła II. TVN24,
powołując się na ustalenia amerykańskich mediów podaje także, że kardynał
Dziwisz miał brać czynny udział w promowaniu McCarricka w Watykanie. Mimo
ciążących na nim zarzutów, duchowny został najpierw arcybiskupem
Waszyngtonu, a później kardynałem.

https://www.wprost.pl/kraj/10387137/mocne-oskarzenia-pod-adresem-…

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.