W ostatnim czasie opublikowaliśmy w Onecie dwa reportaże, w których opisana została historia pedofila ks. Jana Wodniaka oraz jego ofiar. Odnaleźliśmy ofiarę, która została skrzywdzona w połowie lat 70., ale również osobę, która była molestowana w 2010 r.

W drugiej części opisaliśmy system, który przez lata tuszował te przestępstwa. Wśród osób, które wiedziały o działalności Wodniaka, był np. kard. Stanisław Dziwisz, któremu w 2012 r. wiedzę tę przekazał do rąk własnych ks. Tadeusz Isakowicz- Zaleski, prezes fundacji im. św. Brata Alberta, zajmującej się pomocą osobom upośledzonym. Kard. Dziwisz nie chciał się skonfrontować z tymi faktami, przy okazji nazywając dziennikarza Onetu „prowokatorem”. W rozmowie dla „Gazety Wyborczej” hierarcha Kościoła stwierdził, że wszystkie artykuły to atak na niego inspirowany właśnie przez księdza Zaleskiego.

Dlaczego kardynał Dziwisz dopuścił do tego, że ksiądz pedofil mógł swobodnie krzywdzić kolejne osoby? Czy do hierarchy dotarła informacja dotycząca zaniechań bp. Rakoczego w sprawie ks. Jana Wodniaka? – pracując nad reportażami, zadaliśmy takie pytania krakowskiemu kardynałowi.

„Odpowiedź jest negatywna. W czasie, gdy pełniłem urząd metropolity krakowskiego, nie dotarła do mnie nigdy żadna
wiadomość, że ktokolwiek zgłaszał do bp. T. Rakoczego zarzuty dotyczące ks. Jana Wodniaka, których bp Rakoczy miałby nie załatwić zgodnie z obowiązującymi normami prawa” – napisał w e-mailowej odpowiedzi kard. Stanisław Dziwisz.

Były metropolita krakowski w podobnym tonie, kilka dni po reportażu Onetu, wydał swoje jedyne dotąd oświadczenie, w którym zaznaczył:

„Po sprawdzeniu w odpowiednich rejestrach kurialnych, okazało się, że nie ma tam żadnego śladu korespondencji od
kogokolwiek do mnie w tej kwestii […] W związku z tym, wydaje się dobrym rozwiązaniem powołanie niezależnej komisji w celu zbadania tej sprawy. Ja ze swej strony deklaruję wolę pełnej współpracy z taką komisją. Podejmę również kroki w celu osobistego spotkania z Panem Januszem Szymikiem” – oświadczył.

Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej nie poinformował jednak, kto powinien taką komisję powołać, ani kto winien wchodzić w jej skład. Do tej pory do tej propozycji nie odniósł się także obecny metropolita krakowski – abp Marek Jędraszewski oraz nuncjusz papieski abp Salvatore Pennacchio.

Dziś w Onecie jako pierwsi publikujemy list, który Janusz Szymik zaadresował do samego Ojca Świętego – papieża
Franciszka. Na początku swojej wiadomości ofiara księdza pedofila opisuje swoje pierwsze kontakty z byłym proboszczem parafii w Międzybrodziu Bialskim – Janem Wodniakiem. W swoim reportażu opisałem, że duchowny ten w latach 1974-1978 był wikariuszem w Międzybrodziu, a od 1983 do 2014 r. był tam proboszczem. Został odwołany z tego stanowiska dopiero przez biskupa Romana Pindla, kiedy ten objął swój urząd i zaraz po tym zapoznał się ze sprawą Janusza Szymika.

Materiały prasowe
„Jako młody chłopiec, w zasadzie jeszcze dziecko, nie miałem takich doświadczeń. Niewiele rozumiałem z tego, co się wokół mnie dzieje. Rodzice byli dumni, że ksiądz Wodniak zwrócił na mnie uwagę i ja sam czułem się wyróżniony. Zgwałcił mnie kilkaset razy. Ale tak naprawdę to tylko jedna ze stacji mojej drogi krzyżowej. Dziś jestem wrakiem człowieka. Wykryto u mnie nowotwór i nie mam być może już zbyt wiele czasu. Chciałbym jednak doczekać jeszcze sprawiedliwości wobec popleczników księdza Wodniaka” – pisze Janusz Szymik do papieża Franciszka.

Oświadczenie kard. Dziwisza po reportażu Onetu. Szymik odpowiada: milczał przez osiem lat

W dalszej części skrzywdzony przez księdza nawiązuje do listu apostolskiego Vos estis lux mundi [łac. Jesteście światłem świata – przy. red.] wydanego przez papieża Franciszka 7 maja 2019 r. o odpowiedzialności spoczywającej na następcach Apostołów, ustanowionych przez Boga, do przewodzenia duszpasterskiego Ludu.

„Czytając te słowa, pomyślałem o biskupie Tadeuszu Rakoczym, biskupie bielsko-żywieckim oraz o kardynale Stanisławie Dziwiszu. Ne byłoby tylu krzywd na dzieciach w przestrzeni Kościoła, gdyby ludzie, którym powierzono w nim władze, choćby w sposób elementarny zajęli się krzywdą pokrzywdzonych. »Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą”. Jak mamy zaufać biskupom, którzy są głusi na nasze krzywdy« – czytamy dalej w liście.

Materiały prasowe
Dalej Janusz Szymik relacjonuje Ojcu Świętemu, jak o jego sprawie w 2012 r. dowiedział się były metropolita krakowski
Stanisław Dziwisz.

„Ksiądz Tadeusz [Isakowicz-Zaleski] w 2012 r., przekazał moją historię bezpośredniemu przełożonemu biskupa Rakoczego, kardynałowi Dziwiszowi. Diecezja bielsko-żywiecka podlega bowiem metropolii krakowskiej, na której czele stał kardynał. Nie przyniosło to jednak żadnego efektu. Sprawca był cały czas bezkarny. W międzyczasie dopuścił się kolejnego nadużycia na szkodę osoby mi bliskiej. Jak wspomniałem, dziś już wiem, że ofiar jest co najmniej kilkadziesiąt” – czytamy.

„Obecnie, kiedy upubliczniłem swoją historię, kardynał Dziwisz nie pierwszy raz zaprzecza, by miał jakikolwiek związek z
tuszowaniem nadużyć na tle seksualnym. Wszyscy jednak wiemy, że poczynając od lat dziewięćdziesiątych, odkąd Jan Paweł II podupadł na zdrowiu, w Watykanie wiele od niego zależało. Dziś zaprzecza, że otrzymał od księdza Zaleskiego list w sprawie ofiar, w tym moje świadectwo. Zaprzecza tak jak zaprzeczał, że nic nie wiedział o skargach związanych z
wykorzystywaniem kleryków w Poznaniu przez arcybiskupa Juliusza Paetza” – pisze dalej Szymik.

„Po opublikowaniu artykułów prasowych na ten temat, kardynał Dziwisz wydał jedyne oświadczenie, w którym zaznaczył, że w kwestii jego ewentualnych zaniedbań, powinna powstać niezależna komisja, jednak nie doprecyzował, kto miałby ją wyznaczyć i kto miałby zasiadać w jej składzie”.

– Materiały prasowe
„Niestety, po 27 latach walki o sprawiedliwość, straciłem już wiarę, że polscy biskupi i arcybiskupi, są w stanie poradzić sobie z problemem wykorzystywania seksualnego i że mają chęć i odwagę, by go rzetelnie wyjaśnić. Dlatego idąc za propozycją kardynała Dziwisza, proszę Cię Ojcze Święty, o powołanie niezależnego składu takiej komisji i jak najszybsze wyjaśnienie mojej sprawy. Chcę, żeby podobnie jak biskup Tadeusz Rakoczy, został przykładnie ukarany” – zakończył Szymik.

– Materiały prasowe
List w najbliższych dniach zostanie przekazany na ręce nuncjusza apostolskiego w Polsce abpa Salvatore Pennacchiego oraz bezpośrednio do Ojca Świętego.

Wcześniej, w lipcu 2019 r., Janusz Szymik poinformował nuncjusza o zaniechaniach w jego sprawie byłego biskupa diecezji bielsko-żywieckiej Tadeusza Rakoczego. Dopiero w czerwcu 2020 r. poszkodowany, który prawie rok wcześniej zgłosił sprawę do nuncjatury, otrzymał informację, że do przeprowadzenia dochodzenia wstępnego Watykan wyznaczył metropolitę krakowskiego abp. Marka Jędraszewskiego.

Kilka dni po publikacji reportaży Onetu kard. Dziwisz wydał oświadczenie, w którym stwierdził jasno, że żadnej informacji od ks. Isakowicza-Zaleskiego w 2012 r. nie dostał, że w ogóle nie było takiego spotkania. W odpowiedzi krakowski ksiądz opublikował na swoim blogu dwa listy, które są dowodami w sprawie. Wynika z nich jasno, że, zgodnie z tym, o czym duchowny mówił w Onecie, przekazał kardynałowi dokładne informacje na temat sprawy Janusza Szymika, ale również ofiar innych duchownych.

Z drugiego listu, który opublikował ks. Zaleski, wynika natomiast, że jedna ze spraw zgłaszanych w 2012 r., rok później
trafiła do Kongregacji Nauki Wiary, gdzie było prowadzone postępowanie, w trakcie którego przesłuchiwany był również prezes Fundacji Brata Alberta.

– Zapytano mnie wtedy, czy informowałem o tym wcześniej mojego zwierzchnika. Oczywiście potwierdziłem ten fakt i wtedy nikt tego nie negował – zapewniał ks. Isakowicz-Zaleski.

Całe zamieszanie z listem, który według kard. Dziwisza nigdy nie istniał, skomentował w rozmowie z Onetem ks. Isakowicz-Zaleski.

– Nie spodziewałem się takiej reakcji z jego strony. Wydawało mi się, że fakt, iż w 2012 r. wręczyłem mu wspomniane
materiały, jest tak dobrze udokumentowany, iż w tym temacie nie powinno być nawet dyskusji. Mam wrażenie, że kardynał postępuje wręcz absurdalnie, wypierając się tych faktów – powiedział w ubiegłym tygodniu duchowny. – W mojej ocenie kardynał w tej sytuacji przyjął najmniej odpowiednią linię obrony. Taka sama sytuacja miała miejsce kilkanaście lat temu, gdy pracowałem nad książką „Księża wobec bezpieki”. Wtedy również winni nie byli ci, co współpracowali ze służbami komunistycznymi, ale ten, kto to wszystko opisał, czyli ja. Trzeba zrozumieć, że nie tędy droga – uznał ks. Isakowicz-Zaleski.

Przypomniał też dokładne okoliczności spotkania w 2012 r. i rozmowy z kardynałem.

– Liczę na to, że kard. Dziwisz przyzna się i powie prawdę. Jeśli już nie chce tego zrobić, to wyobrażałem sobie, że będzie się tłumaczył tak, jak w 2012 r. Gdy wręczyłem mu list, w którym poruszyłem siedem bardzo ważnych spraw, w tym sprawę p. Szymika, on zaczął przeglądać te dokumenty, a o niektóre sprawy nawet dopytywał – powiedział.

– Pamiętam, że zatrzymał się właśnie przy sprawie Janusza Szymika i pytał o jej szczegóły, czy trafiła do prokuratury, czy odbyło się przesłuchanie stron. W końcu jednak stwierdził, że to nie jego sprawa, tylko sprawa bielska, czyli bp. Tadeusza Rakoczego, ale on się nią zajmie – dodał.

https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/kardynal-stanislaw-dz… 2020-10-08

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.